spacer 
previsao.info home roban lagos officeyour portugal information source to real estate and living in portugal
www.roban.eu
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

001-E Introduction : Home
011-E Property Management Contract : 010-E-Our activities
101-E Short term Rentals : 100-E-Lettings & Rentals
022-E Translations : 010-E-Our activities
012-E Tax Returns : 010-E-Our activities
129-E Price list : 120-E-Other services
123-E Assistance with the sale : 120-E-Other services
124-E Assistance with purchase. : 120-E-Other services
160-E Price List Services : 160-E Price List
133-E Know your clients : 150-E-Miscalleneous
002-E More about Us : Home
032-E Garden Maintanence : 030-E-Your Home
031-E Swimming pool maintanence : 030-E-Your Home
020-E Valuations : 010-E-Our activities
103-E Long term rentals : 100-E-Lettings & Rentals
014-E Taxation on Rental Income : 110-E-Tax services
041-E Electricity : 040-E-Utilities
043-E Water : 040-E-Utilities
042-E Gas : 040-E-Utilities
044-E Telephone : 040-E-Utilities
131-E Car Issues : 130-E-Transport
132-E Renting a car : 130-E-Transport
061-E Multi Risk House Insurance : 060-E-Insurances
065-E Insurance staff : 060-E-Insurances
053-E Social Security staff : 050-E-Staff
111-E Rates : 110-E-Tax services
045-E Alarm system - House protection : 040-E-Utilities
035-E Repair and Maintenance : 030-E-Your Home
071-E Borehole or Well : 070-E-Water issues
073-E Water softenors and other : 070-E-Water issues
074-E Purification system : 070-E-Water issues
081-E Central Heating : 080-E-Heating & Cooling
084-E AirCo : 080-E-Heating & Cooling
046-E Log fire or woodburning stove : 040-E-Utilities
091-E Internet & Broadband : 090-E-TV-Sat-Communication
093-E Satelite reception : 090-E-TV-Sat-Communication
092-E Cable television : 090-E-TV-Sat-Communication
131-E Own car : 130-E-Transport
033-E Cleaning lady or company : 030-E-Your Home
046-E Logs : 080-E-Heating & Cooling
104-E Tax on Rental Income : 110-E-Tax services
105-E The whole picture about rentals : 100-E-Lettings & Rentals
102-E License for Rentals : 100-E-Lettings & Rentals
034-E Condominium rules : 030-E-Your Home
062-E Health Insurances : 060-E-Insurances
141-E School system in Portugal : 140-E-Education
063-E Car Insurance : 060-E-Insurances
064-E Travel Insurance : 060-E-Insurances
151-E ECOVIA - Cycling track - : 150-E-Miscalleneous
019-E Project Management : 010-E-Our activities
015-E The Marketing of your property : 010-E-Our activities
106-E Holiday Letting Licenses : 100-E-Lettings & Rentals
041-E Electricity : 040-E-Utilities
113-E Fiscal Representation : 110-E-Tax services
101-E Application AL License : 100-E-Lettings & Rentals
021-E Fiscal Representation : 010-E-Our activities
112-E Tax Returns : 110-E-Tax services

001-D Introductie : Home
017-D Permanent naar Portugal verhuizen : 010-D-Onze activiteiten
123-D Assistentie bij verkoop : 120-D-Andere Diensten
Erfbelasting : 110-D-Belasting diensten
: 010-D-Onze activiteiten
018-D Assistentie bij kleine verbouwingen : 120-D-Andere Diensten
022-D Taxaties : 010-D-Onze activiteiten
002-D Meer over ons : Home
013-D Verplichtingen bij Huur en Verhuur : 010-D-Onze activiteiten
093-D Satelliet televisie en posities : 090-D-Com-Sat-TV
021-D Belastingvertegenwoordiging : 010-D-Onze activiteiten
101-D AL Vergunning : 100-D-Huur en Verhuur
020-D Bemiddeling bij verhuur : 010-D-Onze activiteiten
019-D Bouwbegeleiding : 010-D-Onze activiteiten
011-D Onroerend goed beheer : 010-D-Onze activiteiten
015-D Marketing verkoop o.g. : 010-D-Onze activiteiten
016-D Aankoop van O.G. : 010-D-Onze activiteiten
121-D Assistentie bij maken testament : 120-D-Andere Diensten
113-D Belastingvertegenwoordiging : 110-D-Belasting diensten
042-D Gas : 040-D-Nutsvoorzieningen
043.D Water : 040-D-Nutsvoorzieningen
041-D Electriciteit : 040-D-Nutsvoorzieningen
014-D Jaarlijkse Assistentie : 010-D-Onze activiteiten
124-D Assistentie bij aankoop : 120-D-Andere Diensten
112-D Belastingaangiftes : 110-D-Belasting diensten
122-D Vertalingen : 120-D-Andere Diensten
134-D Ken Uw klant : 150-D-Diversen

spacer spacer spacer

print article101-D AL Vergunning

spacer
spacer

102-D Aanvraag AL vergunning en kosten.

 

 

Nu in 2014 de nieuwe wetgeving betreffende verhuur van kracht is geworden zal ik uitleggen hoe de aanvraag verloopt.

 

We moeten hierbij onderscheid maken tussen mensen die al een vergunning hebben onder het oude systeem en zij die voor het eerst een vergunning gaan aanvragen.

Daarnaast moeten we onderscheid gaan maken tussen mensen die hier zelf permanent wonen en dus al belastingaangifte (moeten) doen en zij die dat niet zijn.

Tenslotte is er nog een categorie van mensen die een huis of appartement hebben dat gehouden wordt door een offshore of andere buitenlandse firma en dat is een apart en meer gecompliceerd verhaal.

 

In tegenstelling tot wat door de autoriteiten wordt gepropageerd is het voor buitenlanders niet mogelijk om de registratie online te doen.

Dit omdat het systeem alleen werkt in combinatie met een Cartão de Cidadão = algemene identiteitskaart die toegang geeft tot meerdere instanties. (Niet mogelijk voor buitenlanders om die aan te vragen).

 

De 1e step is de registratie bij de Finanças van de Inicio de Actividade met de daarbij behorende C.A.E. (Classificação Portuguesa das Atividades Económicas).

Hiervoor zijn de volgende documenten nodig:

· Aanvraagformulier met Uw fiscale gegevens.

· N.I.B. van een Portugese bankrekening.

 

Daarna zal een kopie van deze registratie doorgegeven moeten aan worden aan de plaatselijke

gemeente/of andere bevoegde autoriteit indien men al een vergunning had of is het onderdeel van de aanvraagprocedure indien het een nieuwe aanvraag betreft.

In het laatste geval hebben we verder nog nodig:

· Een getekend aanvraagformulier waarbij U zich o.a. verantwoordelijk stelt dat het object aan alle normen voldoet.2

· Een kopie van Uw Caderneta Predial

· Een kopie van Uw identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)

· Kopie van het eigendomsbewijs van het huis/appartement (Certidão de Teor)

· Kopie van de woonvergunning (Licença de Habitação).

 

In principe heeft de daartoe bevoegde autoriteit 20 dagen de tijd om U een registratienummer te geven maar de praktijk leert dat dit veel sneller gaat.

Indien ontvangen dan mag U legaal verhuren.

 

De gemeente heeft daarnaast 30 dagen de tijd om Uw object fysiek te inspecteren (Lagos vraagt daar al een fee voor van ongeveer € 125, 00)

 

Maar er is meer. Net als alle Portugese zelfstandigen dient U in principe ook sociale lasten te gaan afdragen, dat heet hier Caixa (Segurança Social). Dit betekent dat U in principe verzekerd bent (mocht U dat al niet zijn) en U ook een ouderdomspensioen opbouwt.

 

Maar U kunt vrijstelling krijgen indien U aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  1. Iedereen kan vrijgesteld worden voor het 1e jaar indien men dat al niet eerder heeft gehad.
  2. Of U draagt al af in Portugal omdat U hier al werkt als zelfstandige of als werknemer.
  3. Of U draagt al af in Nederland omdat U daar werkt
  4. Of U bent gepensioneerd en ontvangt een ouderdomspensioen. In dat geval heeft U ook vrijstelling.
  • U dient dat wel te bewijzen d.m.v. van het inleveren van een E101 en/of E104 formulier voor werknemers of een E121 als U gepensioneerd bent. (Zie mijn artikel 099-D op mijn website www.realestate-algarve.info )
  • Bovengenoemde verklaring dient ingediend te worden bij de Portugese Seg. Social.
  • Komt U niet in aanmerking voor vrijstelling dan zult U maandelijks een bedrag van € 124,09 (op dit moment) moeten afdragen. Zoals aangegeven bent U dan tevens volledig verzekerd voor ziektekosten en bouwt U een Portugees ouderdomspensioen op. Dus voor sommigen kan dit helemaal geen slechte optie zijn.
 

Een volgende registratie dient gedaan te worden op Uw naam bij de S.E.F. = Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Vreemdelingen politie).

Binnen 2 dagen ontvangt U dan ook van hen een inlogcode die U later nodig heeft om U gasten registreren.

 

Let wel als U publiciteit gaat maken (b.v. via Internet of elke andere manier) dient U naast Uw registratienummer ook melding te maken van de classificatie van Uw Energie Certificaat, welke ligt tussen A+ en F.

De meesten hebben een dergelijk Certificaat mogelijk al, anders dient dit aangevraagd te worden.

 

Ondertussen hebben de grote verhuur portals zoals booking.com en airbnb bindende afspraken gemaakt met de Portugese autoriteiten waarbij zij zich verplichten erop toe te zien dat alleen huizen met een geldige vergunning op hun site geregistreerd kunnen worden!

 

Tevens dient U een Livro de Reclamações (klachtenboek) te hebben ( in de toekomst mogelijk

Elektronisch)

 

Fase 1 de aanvraag van de AL vergunning is nu voltooid.

 

 

U kunt nu gaan verhuren of publiciteit maken, en wat dan?

Op het moment dat U een huurder heeft gevonden en hij/zij U heeft betaald dan dient U hem/haar een officieel betalingsbewijs te geven van de ontvangen huurpenningen middels een elektronische registratie op Uw site van de Finanças.

 

Tevens dient U iedere gast te registreren bij de SEF via een speciale website. U dient Uw klanten dan ook een kopie te vragen van hun identiteitsbewijs (kopie van paspoort of I.B. of in ieder geval hun nummer en datum van afgifte).

 

Het jaar volgend op het lopende belastingjaar, in de maand Mei, dient U een totaalaangifte te doen van alle huurpenningen via een I.R.S.-aangifte.

Een paar maanden later komt de definitieve aanslag welke U binnen een maand moet betalen.

 

Wie kan de aanvraag doen.

 

De aanvraag zal gedaan moeten worden door de eigenaar zelf of door iemand die daartoe volmacht heeft.

     

Prijslijst betreffende AL vergunning

 

 

 

Kosten ex btw

 

 

     

Aanvraag AL Vergunning:

     

Aanvraag N.I.F.

Verandering F.R.

Belastingnummer

Vertegenwoordiging

€ 25,00

€ 50,00

p/p

Kosten  Finanças (voor nieuwe klanten)

  Registratie

€ 10,20

p/p

Aanvraag toegangscode

Senha

€ 12,50

p/p

Belastingvertgenwoordiging F.R.

 

€ 120,00

p/p

Inschrijving activiteit belastingdienst

 

€ 50,00

 

 

 

 

 

Voorbereiding, indiening en afhandeling van AL vergunning

Inclusief oriënterend gesprek

En bezichtiging van Uw huis

 

€ 150,00

 

p/u

Registratie bij de Segurança Social

 

€ 75,00

1x

Registratie bij de S.E.F.

 

€ 75,00

1x

Of U kiest ons:

 

----------------

 

ALL-IN PAKKET

 

€ 250, 00

 

     

 

BIJ VERHUUR:

 

 

 

Electroniche aangifte huurpenningen

Maxinaal  15 registraties

€ 100,00

p/j

Electronische registratie bij SEF

Maxinaal  15 registraties

€ 100,00

p/k

I.R.S. Aangifte

 

€ 120,00

p/j

Of U kiest ons:

 

---------------

 

ALL-IN PAKKET

 

€ 275, 00

 

Extra voor meer dan 15 registraties

 

€ 10, 00

p/k

 

 

 

 

Verhuur via onze website(s)

www.rental-algarve.com

15%

 

 

 

 

 

MANAGEMENT+ADMNISTRATIE

Full Management

 

 

Appartementen

vanaf

Î 75.00

p/m

Villas

vanaf

Î 100,00

p/m

 

 

 

Datum ingevoerd: 23 December 2017
Voor het laatst bijgewerkt: 25 January 2018
 
In geval van vragen of opmerkingen aangaande dit artikel? email mij

 

print article

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| Face Book ROBAN | Real Estate Activities | Real Estate | Info Topics | Rental Algarve | Sport Hotels |
spacer
Copyright © 2002-2022 ROBAN ReAct Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.